Archiv článků

31.01.2013 00:00

Ukončení stavby kamenného plotu

  Byl ukončen projekt Společenské centrum Vošárna – stavební obnova stávajícího oplocení. SZIF nám zaslal vyrozumění o ukončení kontroly bez závad.

—————

14.12.2012 00:00

Dokončení rekonstrukce budovy Vošárny

  Regionální radou regionu soudružnosti Moravskoslezsko a KST Slezan Opava byl podepsán Kontrolní protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly projektu „Rekonstrukce kulturní památky Vošárna na společenské centrum obce Raduň”. Projekt byl realizován v pořádku a podle všech zásad pro realizace...

—————

17.12.2010 00:00

Stavební obnova stávajícího oplocení

17.12.2010 naše Občanské sdružení Vošárna podepsalo se Státním zemědělským intervenčním fondem - Regionálním odborem v Opavě Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Dotace se týká obnovy stávajícího oplocení - kamenné zdi z roku 1824 - a dostavby již zničené zdi. Celkové výdaje...

—————

08.07.2010 00:00

Rekonstrukce budovy Vošárny za pomocí fondů Evropské Unie

8.7.2010 jsme ve spolupráci s Občanským sdružení KST Slezan Opava podepsali smlouvu o poskytnutí dotace z Fondů Evropské Unie s Regionální radou regionu soudružnosti Moravskoslezsko. Předmětem dotace je projekt ,„Rekonstrukce kulturní památky Vošárna na společenské centrum obce Raduň”....

—————

03.07.2009 00:00

Pokrytí střechy břidlicí

3.7.2009 jsme získali z Havarijního fondu Ministerstva Kultury ČR dotaci 500 tisíc Kč na pokrytí střechy břidlicí. Práce byly ukončeny 3.9.2009.

—————

25.03.2008 00:00

Rekonstrukce krovu

25.3.2008 se nám podařilo získat z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR dotaci 300 tisíc Kč na obnovu krovu. S její pomocí jsme dne 5.11.2010 práce ukončili a po dlouhých letech do Vošárny neteklo.  

—————